Privacy

Maatschap Planeet mini is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in onze privacy verklaring, volgens de Belgische wet van 8 december 1992.

Persoonsgegevens 

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Deze gegevens zijn:
- Voor- en familienaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres


Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (vb. door een profiel op deze site aan te maken)
- Bankrekeningnummer
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

- Het afhandelen van uw betaling
- Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Mogelijkheid om een account aan te maken
- Producten bij u afleveren
Google analytics analyseert uw gedrag op de website om daarmee de site te verbeteren en het aanbod van producten af te stemmen op uw voorkeuren

We verwerken uw gegevens op grond van contractuele verplichtingen. We gebruiken uw adres- en betalingsgegevens omdat u wil dat uw pakje bij u geleverd wordt. U geeft aan interesse te hebben in onze producten en vinden dat u op de hoogte mag gehouden worden in verband met veranderingen op de site en mailings.

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. U kan ten alle tijde uw gegevens wijzigen of verwijderen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Maatschap Planeet mini verstrekt uitsluitend informatie over uw persoonsgegevens aan derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst (vb. om uw pakketje te versturen of een betalingsopdracht af te handelen). 


Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U hebt het wettelijke recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Inzage en eventuele correctie van uw gegevens kan via uw account, of door middel van een kopie van identiteit een aanvraag doen aan Planeet mini.
U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Planeet mini. Stuur in dat geval een mailtje naar hallo@planeetmini.be. We willen er u op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Bescherming van uw gegevens

Maatschap Planeet mini neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt dan contact met ons op.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vis bvba gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.